KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz (Abonelerimiz) / Potansiyel Müşterimiz – Müşterimizin
(Abonelerimizin) / Potansiyel Müşterimizin Çalışanı / Yetkilisi, Hedef
Takip olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair
mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına özen
göstermekteyiz.

 • İşlenen Veri Kategorileri
  KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işbu Müşteri ve Potansiyel Müşteri
  Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında
  gerçek kişi ve/veya şahıs şirketi müşteri ile tüzel kişi müşterilerin
  çalışanları/yetkililerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem, çağrı merkezide
  tutulan ses kayıtları, hukuki işlem bilgileri ve gerçek kişi ve/veya şahıs şirketi
  müşterinin finansal bilgileri işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Kişisel verileriniz,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
  faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından
  yapılması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması
  faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere dair kurulum,
  montaj ve demontaj gibi her türlü faaliyetinizin organize edilmesi ve
  denetlenmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya
  icrası,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş
  güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirketimizden bilgi yahut ürün demosu talep etmeniz halinde sizinle
  irtibat kurulması,
 • Ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet
  sözleşmesinin ifası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve
  hizmetlere dair faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı
  süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla
  irtibata geçilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Ş
 • irketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
  amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça
  öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
  doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
  işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
  yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması
  veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel
  hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri
  dâhilinde işlenecektir.
  1. c) Toplama yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine
  getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere
  dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya
  elektronik ortamda elde edilmektedir:
 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi,
  telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret
  edilmesi/form doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden
  irtibata geçilmesi.
 • Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, eğitim ve
  etkinlik faaliyetlerinde iletişim ağı oluşturulması, çözüm veya iş ortağı
  kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.
 • Sizin ve/veya bayi, yetkili servis temsilcilerimiz tarafından sözlü, yazılı
  veya elektronik ortamda iletilmesi.
 • Çağrı merkezi ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ses
  kayıtlarının alınması.
 • Araç içi kamera aracılığıyla görüntü kaydı alınması. (Mobil DVR/NVR
  kamera hizmeti alınması durumunda)
 • Dijital takograf cihazı ve sürücü kartından elde edilmesi. (Dijital
  takograf çözümü hizmeti alınması durumunda)
 • Akıllı saat üzerinden anlık konum verisi elde edilmesi. (Akıllı saat kişi
  takip hizmeti alınması durumunda)
  1. d) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı
  Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri
  uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya
  muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter,
  icra daireleri ve/veya mahkemeler; takip ve tahsilat hizmetleri
  alanındaki çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde
  birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır
  saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi
  amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve
  kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Sözleşmenin ifası kapsamında montaj ve demontaj taleplerinin yerine
  getirilebilmesi amacıyla yetkili servis ile paylaşılabilecektir.
 • KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta
  olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan
  [email protected] mail adresimizden KVKK’nın 11. maddesi ile 13.
  maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
  Hakkında Tebliğ gereğince,
 • “Yeni yakacık mah.orman sk.no:9/A kartal/istanbul” adresindeki
  Şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına
  yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde
  kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
  [email protected] adresine elektronik posta göndererek veya
  gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz

Şirket : HEDEF TAKİP İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Cevizli, Mustafa Kemal Cd. Hukukçular Towers A block No:66 A Floor:18 D.No:111, 34865 Kartal/İstanbul

Elektronik posta adresi : [email protected]en_USEnglish