Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Politikası

Kişisel Verileriniz, veri sahibi ile iletişime geçerek, Veri’nin paylaşıldığı amaçlar ve paylaşılan taraflar hakkında bilgi almak için gereklidir.

 

Sahip ve Veri İşleyen Telefon: +90 (216) 606 31 94 

Adres: Cevizli, Mustafa Kemal Cd. Hukukçular Towers A blok No:66 A Kat:18 D.No:111, 34865 Kartal/İstanbul

Sahip ile iletişim e-posta: [email protected]

 

Toplanan Veri Türleri

 

 Sahip, toplanan Kişisel Veri türlerinin bir listesini sağlamaz.

Toplanan her tür Kişisel Veri ile ilgili ayrıntılı bilgiler, bu gizlilik politikasının ilgili bölümlerinde veya Veri toplama öncesinde görüntülenen belirli açıklama metinlerinde sunulur. Kişisel Veri, Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri durumunda, bu Uygulama’yı kullanırken otomatik olarak toplanabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama tarafından istenen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanmaması, bu Uygulama’nın hizmetlerini sunmasını imkansız hale getirebilir. Bu Uygulama, bazı Verilerin zorunlu olmadığını belirttiğinde, Kullanıcılar bu Verileri iletmeme hakkına sahiptir ve bu, Hizmetin kullanılabilirliği veya işlevselliği üzerinde olumsuz sonuç doğurmadan yapılabilir.

Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğu konusunda tereddüt eden Kullanıcılar, Sahip ile iletişime geçmekten çekinmemelidirler.

Bu Uygulama veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerinin sahipleri tarafından kullanılan Çerezler veya diğer takip araçları, Kullanıcı tarafından talep edilen Hizmeti sunmanın yanı sıra bu belgede tanımlanan diğer amaçları yerine getirmek amacıyla kullanılır.

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan üçüncü taraf Kişisel Verilerden sorumludur.

 

 

Verinin İşlenme Yöntemi ve Yeri

İşleme Yöntemleri

 

Sahip, Veri’nin izinsiz erişimini, ifşasını, değiştirilmesini veya izinsiz yok edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır. Veri işleme, amaçları ile sıkı bir şekilde ilişkilendirilen organizasyonel prosedürleri ve yöntemleri takip eden bilgisayarlar ve/veya IT yetenekli araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Sahip dışında, bazı durumlarda, Veri, Veri İşleyicileri olarak Sahip tarafından gerektiğinde atanmış belirli türdeki sorumlular tarafından veya gerekli olduğunda dış taraflar (üçüncü taraf teknik hizmet sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, IT şirketleri, iletişim ajansları) tarafından erişilebilir. Bu tarafların güncellenmiş listesi her zaman Sahip’ten talep edilebilir.

 

Yer

 

Veri, Sahip’in işletme ofislerinde ve işleme dahil olan tarafların bulunduğu diğer herhangi bir yerde işlenir.

Kullanıcının konumuna bağlı olarak, veri transferleri, Kullanıcının kendi ülkesinden farklı bir ülkeye Veri transferini içerebilir. Bu tür transfer edilen Verilerin işlenme yerine ilişkin daha fazla bilgi almak için Kullanıcılar, Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntıları içeren bölümü kontrol edebilir.

 

Saklama Süresi

 

Bu belgede aksi belirtilmedikçe, Kişisel Veriler, toplandıkları amaç için gerekli olan süre boyunca işlenir ve ilgili yasal yükümlülüğe veya Kullanıcıların onayına dayanarak daha uzun süre saklanabilir.

 

Kullanıcılar İçin Ek Bilgiler

 

İşleme Hukuki Dayanığı

 

Sahip, Kullanıcılarla ilgili Kişisel Verilere ilişkin olarak aşağıdakilerden biri uygulanıyorsa Kişisel Verileri işleyebilir:

Kullanıcılar bir veya daha fazla belirli amaç için onaylarını vermişse. Verinin Sağlanması, Kullanıcı ile yapılan bir anlaşmanın ifası ve/veya ön sözleşmeye ilişkin yükümlülükler için gerekli ise. İşleme, Sahip’in tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyum için gerekli ise. İşleme, Sahip tarafından verilen resmi yetkide veya kamu otoritesinin kullanılmasının bir sonucu olarak yapılıyorsa. İşleme, Sahip veya üçüncü bir taraf tarafından izlenen meşru çıkarlar için gerekli ise. Her durumda, Sahip, işlemeye uygulanan belirli hukuki dayanağı açıklamak ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmesel bir zorunluluk olup olmadığını veya bir sözleşme yapmak için gereken bir zorunluluk olup olmadığını açıklamak konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyar.

 

Saklama Süresi Hakkında Daha Fazla Bilgi

 

Bu belgede aksi belirtilmedikçe, Kişisel Veriler, toplandıkları amaç için gerekli olan süre boyunca işlenir ve ilgili yasal yükümlülüğe veya Kullanıcıların onayına dayanarak daha uzun süre saklanabilir.

 

Bu nedenle:

 

Sahip ve Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifası ile ilgili olarak toplanan Kişisel Veriler, böyle bir sözleşme tamamen yerine getirilene kadar saklanır. Sahip’in meşru çıkarları için toplanan Kişisel Veriler, böyle amaçları yerine getirmek için gerektiği sürece saklanır. Kullanıcılar, Sahip tarafından izlenen meşru çıkarlar hakkında özel bilgilere bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Sahip ile iletişime geçerek ulaşabilirler. Sahip, kullanıcıların böyle bir işlemi gerçekleştirmişse, Kişisel Verileri işlemeye daha uzun süre izin verme hakkına sahip olabilir, bu izin çekilmediği sürece. Ayrıca, Sahip, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek veya bir otoritenin emri gereği Kişisel Verileri daha uzun süre saklama zorunluluğunda olabilir.

Saklama süresi süresi dolduktan sonra Kişisel Veriler silinir. Bu nedenle, saklama süresi süresi dolduktan sonra erişim hakkı, düzeltme hakkı, silme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı uygulanamaz.

 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) dayalı Kullanıcı Hakları

 

Kullanıcılar, Sahip tarafından işlenen Verileri ile ilgili bazı hakları kullanabilirler.

 

Özellikle, yasaya izin verdiği ölçüde, Kullanıcılar aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:

 

Herhangi bir zamanda onaylarını geri çekebilirler. Kullanıcılar, önceden Kişisel Verilerinin işlenmesine onay vermişlerse, onaylarını geri çekme hakkına sahiptirler. Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptirler. Kullanıcılar, işlemin onay dışında başka bir hukuki dayanağa dayandığı durumlarda Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptirler. Verilerine erişme hakkına sahiptirler. Kullanıcılar, Verilerinin Sahip tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleri hakkında bilgi alma ve işlenen Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptirler. Doğrulama ve düzeltme hakkına sahiptirler. Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu doğrulama ve güncellenmesi veya düzeltilmesi için talepte bulunma hakkına sahiptirler. Verilerinin işlenmesini sınırlama hakkına sahiptirler. Kullanıcılar, Verilerinin işlenmesini sınırlama hakkına sahiptirler. Bu durumda, Sahip, Verilerini depolama dışında herhangi bir amaç için işlemeyecektir. Kişisel Verilerinin silinmesini veya başka türlü kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptirler. Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin Sahip tarafından silinmesini talep etme hakkına sahiptirler. Verilerini almayı ve başka bir denetleyiciye aktarmayı talep etme hakkına sahiptirler. Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta almayı ve teknik olarak mümkünse, bunun başka bir denetleyiciye iletilmesini engelleyen herhangi bir engel olmaksızın istemeye hak sahiptirler. Şikayet dilekçesi verme hakkına sahiptirler. Kullanıcılar, yetkili veri koruma otoritelerine şikayette bulunma hakkına sahiptirler. Kullanıcılar ayrıca Veri transferlerine ilişkin yasal dayanak hakkında, kamu uluslararası hukuk tarafından düzenlenen veya iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan, Birleşmiş Milletler gibi kamu uluslararası hukuk tarafından yönetilen uluslararası bir örgüt dahil olmak üzere yurtdışına Veri transferi hakkında bilgi edinme hakkına sahiptirler. ve Veri’nin güvenliğini sağlamak için Sahip tarafından alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi edinme hakkına sahiptirler.

 

İşleme İtiraz Etme Hakkına Dair Ayrıntılar

 

Kişisel Veriler, Veri Sahibi tarafından sağlanan bir temel sunarak bu işleme karşı çıkmak için özel durumlarına ilişkin bir gerekçe sunarak bu işlemeye itiraz edebilirler. Bu işlem, Veri Sahibi tarafından yürütülen resmi otoritenin kullanılması amacıyla veya Sahip tarafından izlenen meşru çıkarlar için yapılıyorsa, Kullanıcılar böyle bir işlemeye itiraz edebilirler.

 

Ancak, Kullanıcıların Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amaçları için işleniyorsa, herhangi bir gerekçe sunmadan ve ücretsiz olarak bu işlemeye itiraz edebilirler. Kullanıcı, doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ettiğinde, Kişisel Veriler artık bu amaçlar için işlenmeyecektir. Sahip’in Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amaçları için işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorsa, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilirler.

 

Bu hakları nasıl kullanabilirsiniz?

 

Kullanıcı haklarını kullanma talepleri, bu belgede sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla Sahip’e yönlendirilebilir. Bu tür talepler ücretsizdir ve Sahip, Kullanıcılara yasal olarak gereken bilgileri en kısa sürede ve her zaman bir ay içinde sağlayacaktır. Kişisel Verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya işlemenin sınırlanması gerekiyorsa, bu işlemler, eğer mümkünse, kişisel Verilerin ifşa edildiği her alıcısına iletilir, bunun imkansız olduğu veya orantısız bir çaba gerektirdiği durumlar dışında. Kullanıcıların talebi üzerine, Sahip, bu alıcılar hakkında bilgi verecektir.

 

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgiler

 

Hukuki işlem

 

Kullanıcının Kişisel Verileri, Sahip tarafından bu Uygulama’nın yanlış kullanımı veya ilgili Hizmetler kaynaklı olası hukuki işlemlere yol açabilecek aşamalarda veya Mahkeme’de hukuki amaçlar için kullanılabilir.

Kullanıcı, Sahip’in kamu otoritelerinin talebi üzerine kişisel verileri ifşa etme zorunda kalabileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

 

Kullanıcının Kişisel Verileri ile ilgili ek bilgiler

 

Bu gizlilik politikasında yer almayan bilgiler

 

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı, istenildiğinde Sahip’ten talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başlangıcındaki iletişim bilgilerine başvurun.

 

Bu gizlilik politikasının değişiklikleri

 

Sahip, bu gizlilik politikasını her zaman bu sayfa üzerinden Kullanıcılarına bildirerek ve mümkün olduğu kadar teknik ve yasal olarak mümkün olduğu kadar bu Uygulama ve/veya – Kullanıcılara sahip olan Sahip tarafından kullanılabilir herhangi bir iletişim bilgisi aracılığıyla Kullanıcılara bildirim göndererek her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu sayfayı sık sık kontrol etmek ve alt kısımda listelenen son değişiklik tarihine başvurmak kesinlikle önerilir.

 

 

Değişiklikler, Kullanıcının onayına dayalı işlemleri etkiliyorsa, Sahip, Kullanıcılardan yeni onay toplayacaktır, gerektiği durumlarda.

ADN Bilişim Tarafından Tasarlandı
tr_TRTurkish